دبیر مرکز:  ​ آقای دکتر سید صادق موحد
نشانی مرکز ارزیابی راهبردی : بلوار میرداماد ، خیابان نفت شمالی ، پلاک 10 ، طبقه هشتم
​شماره تماس: 22277253