پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
  صفحه اصلی
  کمیته مبارزه با مواد مخدر

  28 شهریور 1394   ساعت 16:35

  کمیته مبارزه با مواد مخدر مجمع بررسی کرد؛

  مدیریت مصرف، تعاریف، الزامات اجرایی و چالش‌ها

  هشتاد و ششمین نشست تخصصی كميته مستقل مبارزه با مواد مخدر دبیرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شد.

  6 خرداد 1394   ساعت 16:5

  کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر دبیرخانه مجمع برگزارشد:

  نشست اخذ نظرات کارشناسی دستگاههای مرتبط با ستاد مبارزه با مواد مخدر

  نشست اخذ نظرات کارشناسی دستگاههای مرتبط با ستاد مبارزه با مواد مخدر برای تدوین گزارش نظارتی راهبردی تحقق سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر برگزار شد.

  6 اردیبهشت 1394   ساعت 10:5

  کمیته مبارزه با موادمخدر مجمع بررسی کرد:

  حضور فعال ایران در مجمع عمومی فوق العاده مواد مخدر سازمان ملل

  هشتاد ودومین نشست کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای بررسی « مجمع عمومی فوق العاده سازمان ملل در سال 2016 در مورد مواد مخدر »( UN GASS) برگزار شد.

  7 دی 1393   ساعت 15:50

  دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد:

  بررسی گزارش­های راهبردی کشور در دبیرخانه مجمع

  دکتر محسن رضایی با تشریح برنامه­ های دبیرخانه مجمع پیرامون گزارش های راهبردی کشور گفت: دبیرخانه مجمع بدون اعمال خدشه به آمارهای رسمی در گزارش ها، آنها را مورد بررسی و قضاوت قرار می دهد.