پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
  صفحه اصلی
  کمیسیون چشم انداز و نخبگان

  2 شهریور 1395   ساعت 18:20

  در کمیسیون چشم انداز و امور نخبگان دبیرخانه مجمع برگزار شد:

  پنجمین نشست میز نخبگان استان یزد

  پنجمین نشست میز نخبگان استان یزد باحضور نخبگان استان و به ریاست آقای دکتر پیریایی مشاور دبیر مجمع وهماهنگ کننده میزهای استانی و مهندس وزیری هامانه قائم مقام وزیر نفت و رییس میز نخبگان یزد در کمیسیون چشم انداز و امور نخبگان دبیرخانه مجمع برگزار شد.

  26 مرداد 1395   ساعت 17:45

  در کمیسیون چشم انداز و امور نخبگان صورت گرفت:

  انتصاب دکتر عبدالله سهرابی به ریاست میز نخبگان استان مرکزی

  طی حکمی از سوی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، آقای دکتر عبدالله سهرابی به ریاست میز نخبگان استان مرکزی منصوب گردید.

  26 مرداد 1395   ساعت 16:50

  در کمیسیون چشم انداز و امور نخبگان دبیرخانه مجمع صورت گرفت:

  انتصاب دکتر عباسی به ریاست میز نخبگان استان گلستان

  ششمین جلسه میز نخبگان استان گلستان روز سه شنبه 26 مرداد 95 در کمیسیون چشم انداز و امور نخبگان دبیرخانه مجمع برگزار شد.

  25 مرداد 1395   ساعت 17:45

  در کمیسیون چشم انداز و امور نخبگان دبیرخانه مجمع برگزار شد:

  چهارمین جلسه میز نخبگان استان خراسان شمالی

  چهارمین جلسه میز نخبگان استان خراسان شمالی روز دوشنبه 25 مرداد 95 در کمیسیون چشم انداز و امور نخبگان دبیرخانه مجمع برگزار شد.