پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
  استفساریه ها

  مصوبات سال 1368
   
  1- تفسير ماده‌ 28 قانون‌ مبارزه‌ با موارد مخدر مصوب‌ 3/8/1367 مجمع‌.(تاریخ تصویب21/9/1368)
   
  مصوبات سال 1373
   
  2- قانون تفسير تبصره‌هاي 3 و 6 "قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق" مصوب 28/8/71 مجمع تشخيص مصلحت نظام (اختلافي).(تاریخ تصویب3/6/1373)
  3- قانون‌ تفسير مصوبه‌ مورخ‌ 25/5/1367 مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌ در خصوص‌ "حل‌ مشكل‌ اراضي‌ باير" (معضل‌).(تاریخ تصویب3/6/1373)
  4- قانون‌ "تفسير قانون‌ تعيين‌ تكليف‌ اراضي‌ واگذاري‌ دولت‌ و نهادها مصوب‌ 15/12/1373 مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌"(معضل‌).(تاریخ تصویب3/9/1373)
   
  مصوبات سال 1374
   
  5- قانون‌ تفسير ماده‌ 3 قانون‌ تبيين‌ حدود صلاحيت‌ دادسراها و دادگاههاي‌ نظامي‌ كشور(معضل‌) (تاریخ تصویب 2/6/1374)   
   
  مصوبات سال 1375

   6- قانون تفسير"قانون‌ نحوه‌ اعمال‌ تعزيرات حكومتي راجع‌ به قاچاق‌ كالا و ارز"مصوب‌ 12/2/1374 مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌ (معضل‌).(تاریخ تصویب 27/10/75)  
   
  مصوبات سال 1377

    7-قانون استفساريه تبصرة الحاقي به ماده2 قانون‌اصلاح موادي از قانون صدورچك مصوب10/3/76 مجمع تشخيص‌مصلحت نظام (اختلافي‌).(تاریخ تصویب 21/9/1377) 
   
  مصوبات سال 1379
  مصوبات سال 1384

   12- استفساریه آیین نامه تعزیرات حکومتی امور گندم، آرد و نان (مصوب 15/1/1368 مجمع)(تاریخ تصویب 29/11/84)  
   
  مصوبات سال 1387