پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
حرکت به ست بالا
  کمیسیونهای دائمی مجمع
   
  مجمع تشخيص مصلحت نظام بطور كلي در دو حوزه مأموريتي و پشتيباني سازماندهي شده است: 
   
  ١- حوزة مأموريتي كه مستقيماً اهداف مجمع را تأمين مي‌كند. اين حوزه در قالب ٦ كميسيون دايمي بصورت موضوعي تقسيم‌بندي شده‌اند. مركز تحقيقات استراتژيك نيز در حوزة مأموريتي مجمع و بصورت بازوی مطالعاتي و تحقيقاتي مكمل بدون تداخل در کمیسیونهای دایمی و شورای مجمع تعريف مي‌شود .
  ٢- حوزة پشتيباني ستادي و کارشناسی مجمع كلاً در حوزة دبيرخانه مجمع سازماندهي شده‌اند.
  حوزة پشتيباني ستادي در قالب معاونتهاي دبيرخانه و حوزة پشتيباني کارشناسی در قالب كميسيونهاي تخصصي و كارشناسي دبيرخانه با عناوين مشابه كميسیونهاي دايمي  سازماندهي و انجام وظيفه مي‌نمايند.