پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
      
      دبیر خانه مجمع
    
  دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام مسئوليت پشتيباني ستادي و کارشناسی مجمع را عهده‌دار است. در بخش پشتيباني ستادي وظايفي نظير استخدام، امور اداري، بودجه، مالي، اطلاع‌رساني و ارتباطات و نظارت و در بخش کارشناسی نيز با تشكيل كميسيونهاي تخصصي مباحث ارجاعي از سوي شوراي مجمع را كارشناسي و آماده‌سازي نموده وزمينه استفاده ازفرآورده‌هاي تحقيقاتي درکمیسیونهای دایمی شورای مجمع را فراهم می کند.(ادامه متن)

  Collapse شوراي پژوهشي دبيرخانه مجمع شوراي پژوهشي دبيرخانه مجمع
  Collapse شوراي پژوهشي دبيرخانه مجمع معاونتها
  Collapse شوراي پژوهشي دبيرخانه مجمع کمیسیونها